Το Ηλιακό Σύστημα

Από το σύνολο των 3.154 αστέρων που είναι γνωστό ότι έχουν εξωπλανήτες (μέχρι και την 1η Ιουνίου 2020), υπάρχουν συνολικά 698 αστέρες που έχουν τουλάχιστον δύο ή περισσότερους επιβεβαιωμένους πλανήτες, πέρα από το Ηλιακό Σύστημα. Περίπου 280 από αυτούς έχουν μόνο δύο επιβεβαιωμένους εξωπλανήτες, αλλά μερικοί έχουν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό. Οι αστέρες με τους πιο επιβεβαιωμένους πλανήτες είναι ο Ήλιος μας και ο Κέπλερ-90 με 8 ο καθένας επιβεβαιωμένους πλανήτες, ενώ οι αστέρες με τους πιο επιβεβαιωμένους εξωπλανήτες είναι,   εκτός από τον Κέπλερ-90, ο HD 10180 και TRAPPIST-1, με 7 εξωπλανήτες ο καθένας. Το 2012, προτάθηκαν δύο ακόμη υποψήφιοι εξωπλανήτες για HD 10180


Παναγιώτης Νιάρχος

ΕΚΠΑ