Ένας εξωπλανήτης, ή εξωηλιακός πλανήτης, είναι ένας πλανήτης που περιφέρεται σε τροχιά γύρω από έναν αστέρα έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Οι πλανήτες που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα περιλαμβάνουν μικρούς, βραχώδεις κόσμους όπως η Γη και αέριους γίγαντες πολλές φορές μεγαλύτερους από τον Δία. Στην παρακάτω εικόνα δίνονται συνοπτικά τα είδη εξωπλανητών που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι τώρα.


Παναγιώτης Νιάρχος

ΕΚΠΑ